Home » Zerbitzuak » Tokiko Agenda 21 » Jarraipen Plana

Jarraipen Plana

Bide onetik goazen jakiteko balio duen errepide-orria da

Jarraipen Planak izaera teknikoa du, udal teknikariei informazioa ematera zuzendua baitago, baita komunikazio izaera du ere, herritarrek prozesuaren jarraipena egin dezakete eta. Iraunkortasun Adierazleen Sistema batean oinarritzen da, modu jarrai batean udalerriaren egoera eta eboluzioa zenbakiz zehazteko gai diren parametroetan definiturik dago eta iraunkortasunaren bidean aurrera egiteko eman daitekeen erantzuna azalduko digu. Horrela, Tokiko Agenda 21, ez da bere ezarpenean bukatzen, baizik eta udalerria iraunkortasunerantz bideratzen dituen hobekuntzen ezarpenean jarraitzen du.

(Behin Ekintza Plana idatzia eta diseinatua izan denean, Moreda Arabako Udalak Jarraipen Plana hasiko du)